image
Van putten agro

Onze visie

image

We streven ernaar dat wij met de teelt van onze gewassen bijdragen aan de gezonde voeding van de wereld. We proberen een goed rentmeester te zijn van de grond die we bewerken. zodat we het bedrijf in de toekomst kunnen doorgeven aan de volgende generatie.

In de plantenteelt staat de bodem centraal; alleen een gezonde bodem kan gezonde gewassen voortbrengen. Hiervoor is een breed en gebalanceerd teeltplan noodzakelijk. Om deze rotatie mogelijk te maken wordt er samengewerkt met diverse collega’s die allemaal hun eigen specialistische gewassen verbouwen. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om op grotere schaal zijn teelt uit te voeren. De schaalgrootte zorgt ervoor dat er ruimte is voor innovatie en specialisatie.